Contact

DPC is onderdeel van het ministerie van Algemene Zaken (AZ). Het ministerie van Algemene Zaken gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. 

Via dit formulier kunt u een vraag stellen aan de beheerders van het Platform Rijksoverheid Online. U krijgt binnen 2 werkdagen een reactie op uw bericht.

Het is niet mogelijk om bijlagen mee te sturen met uw vraag.

De accountverantwoordelijken van DPC Online Advies nemen uw vraag in behandeling. Zij gebruiken uw persoonsgegevens alleen om op uw bericht te reageren en bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is. Informatie hierover vindt u op onze privacyverklaring.

* Verplichte velden

Maximaal 5000 karakters

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw e-mailadres om uw vraag te beantwoorden, waarna het vernietigd wordt. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld. Wij beantwoorden uw verzoek zo snel mogelijk.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw e-mailadres, zodat in staat zijn om uw vraag te beantwoorden, op basis van Algemeen belang.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens kunnen, binnen de Rijksoverheid, gebruikt worden om misbruik van rechten op te sporen en voorkomen.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Na beantwoording van uw vraag, worden uw persoonsgegevens doorgaans vernietigd. De Rijksoverheid kan gegevens wel langer bewaren en gebruiken voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet. Collegiale e-mails (binnen de Rijksoverheid) worden vernietigd conform het Rijksbrede beleid.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *