Aanleverspecificaties en checklist voor Web Apps

Een webapp die bestemd is voor een website op het Platform Rijksoverheid Online (PRO) moet voldoen aan specifieke regels en specificaties. Om de webapp goed aan te leveren en door ons online te laten zetten, doorloop je de stappen in onderstaande checklist.