Trainingsvideo online toegankelijkheid: Introductie

Deze video is afkomstig uit de training Toegankelijkheid voor redacteuren, die voorafgaand aan de cms-training voor Platformsites wordt gegeven. De inhoud van de video gaat over je rol als webredacteur.

Trainingsvideo online toegankelijkheid: Introductie

Jouw rol als webredacteur

De overheid informeert over veel onderwerpen die van belang zijn voor de hele samenleving.
Dat zijn niet zomaar 17 miljoen mensen.
Dat zijn jonge mensen, oude mensen, blinde mensen, dove mensen, laaggeletterde mensen, dyslectische mensen...
En zij vinden informatie op állerlei manieren: op een pc op het werk, hun smartphone, de oude laptop.
En daar gebruiken ze allerlei zoektermen bij.
Hoe zorg je ervoor dat ál die mensen op ál die manieren begrijpen wat de overheid te vertellen heeft?
Als redacteur stem je teksten, foto’s en video’s af op je doelgroep.
En daarbij  houd je rekening met toegankelijkheid.
Want tenslotte moet de tekst óók goed leesbaar zijn voor hulpprogramma’s als voorleessoftware.
Kortom, informatie die jouw lezer begrijpt en die vindbaar is voor mens en zoekmachine.
Zo verbind jij de overheid met de samenleving.