Domeinnaambeheer

Rijksoverheid domeinnamen direct goed geregeld

Voor domeinnamen van de Rijksoverheid zijn er afspraken over communicatie van domeinnamen voor websites, social media en mobiel. Deze zorgen voor eenduidigheid, transparantie, kostenbeheersing en bescherming van de juridische positie. DPC registreert en beheert domeinnamen van de Rijksoverheid conform het Domeinnaambeleid. Ook beheert zij het DNS van de Rijksoverheid.

Websiteregister Rijksoverheid

In het Websiteregister Rijksoverheid staan alle websites van de Rijksoverheid. In het Websiteregister zijn bezoekcijfers en verschillende kwaliteitscriteria opgenomen. Iedere laatste donderdag van de maand wordt het Websiteregister bijgewerkt en gepubliceerd door DPC.

Certificaten

Als domeinnaamhouder valideert DPC certificaataanvragen vanuit andere departementen of organisaties.

Hoe registreer ik een domeinnaam via domeinnaambeheer?

Elk ministerie kent 1 aanspreekpunt (domeinnaamliaison) voor de registratie, aankoop of verhuizing van domeinnamen. Alle contacten met DPC verlopen via dit aanspreekpunt.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan domeinnnaamregistratie via DPC.