Domeinnaambeheer

Binnen de Rijksoverheid bestaan afspraken over domeinnamen voor websites, social media en mobiel. Deze afspraken zorgen voor eenduidigheid, transparantie, kostenbeheersing en bescherming van de juridische positie van het Rijk.

Wie registreert domeinnamen voor het Rijk?

DPC registreert en beheert domeinnamen van de Rijksoverheid conform het Domeinnaambeleid. Ook beheert zij het publieke DNS van een aantal Rijksoverheidsdomeinen.

Hoe registreer ik een domeinnaam bij DPC?

Elk ministerie kent 1 aanspreekpunt (domeinnaamliaison) voor de registratie, aankoop of verhuizing van domeinnamen. Alle contacten met DPC verlopen via dit aanspreekpunt.

Wat zijn de kosten voor domeinnaamregistratie?

Er zijn geen kosten verbonden aan domeinnnaamregistratie via DPC. 

Websiteregister Rijksoverheid

In het Websiteregister Rijksoverheid staan alle websites van de Rijksoverheid. In het Websiteregister zijn bezoekcijfers en verschillende kwaliteitscriteria opgenomen. Iedere laatste donderdag van de maand wordt het Websiteregister bijgewerkt en gepubliceerd door DPC.

Certificaten

Als domeinnaamhouder valideert DPC certificaataanvragen vanuit andere departementen of organisaties.