Domeinnaambeheer

Rijksoverheid domeinnamen direct goed geregeld

Voor domeinnamen van de Rijksoverheid zijn er afspraken over communicatie van domeinnamen voor websites, social media en mobiel. Deze zorgen voor eenduidigheid, transparantie, kostenbeheersing en bescherming van de juridische positie. DPC registreert en beheert domeinnamen van de Rijksoverheid conform het domeinnaambeleid. Ook beheert zij het DNS van de Rijksoverheid.

Websiteregister Rijksoverheid

In het Websiteregister Rijksoverheid staan alle websites van de Rijksoverheid. In het Websiteregister zijn bezoekcijfers en verschillende kwaliteitscriteria opgenomen. Iedere laatste donderdag van de maand wordt het Websiteregister bijgewerkt en gepubliceerd door DPC.

Certificaten

De Rijksoverheid geeft PKIoverheid (TLS) certificaten onder eigen beheer uit, bijvoorbeeld voor het Platform Rijksoverheid Online (PRO). Daardoor heeft zij totale controle over de kwaliteit van de certificaten. Als domeinnaamhouder valideert DPC tevens certificaataanvragen vanuit andere departementen of organisaties.

Hoe registreer ik een domeinnaam via domeinnaambeheer?

Een domeinnaamregistratie verloopt altijd via de liaison van de directie communicatie van het moederdepartement. 

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan domeinnnaamregistratie via DPC.