Doorontwikkeling

Platform Rijksoverheid Online (PRO) bestaat inmiddels uit honderden websites en online magazines. Ook bieden we diverse e-maildiensten, de Mediatheek Rijksoverheid en tooling voor webstatistieken. We streven naar een gezond platform waar de gebruiker centraal staat. De beschikbare bouwcapaciteit zetten we in op de volgende pijlers: gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit, beheerbaarheid en veiligheid.

Platform Rijksoverheid Online voorziet niet in maatwerk

Er werken doorlopend drie bouwteams aan het platform. Deze bouwteams werken in sprints van vier weken. Hiermee voeren we dertien keer per jaar verbeteringen of nieuwe functionaliteiten door op alle platformsites en onze andere producten.

Vanwege de omvang van het platform kunnen we geen mogelijkheden bieden voor maatwerk wensen. Ook niet wanneer hiervoor aanvullend budget beschikbaar wordt gesteld vanuit de organisatie.

Dit betekent niet dat we geen oor hebben voor de wensen van gebruikers. We bekijken altijd wat het communicatieprobleem achter een wens voor doorontwikkeling is. Misschien hebben we een andere oplossing hiervoor in gedachten of kunnen we vragen van diverse organisaties bundelen om tot een platformbrede oplossing te komen.

Wensen voor doorontwikkeling

Heb je specifieke wensen voor nieuwe of bestaande functionaliteiten voor jouw platformwebsite of voor bijvoorbeeld de e-maldiensten of Mediatheek? Het helpt om je wens ook te toetsen bij andere gebruikers via je liaison bij de directie communicatie.

Vraag jezelf ook af ‘Wat is het communicatieprobleem dat ik met deze wens wil oplossen?’ Samen met de accountmanagers bij Online Advies van DPC bekijken we dan wat de mogelijke stappen zijn om deze wens te realiseren.

DPC werkt volgens een eigen planning (roadmap) voor doorontwikkeling. Er is een grote werkvoorraad en de accountmanagers krijgen veel nieuwe wensen. Houd er daarom rekening mee dat jouw nieuwe wensen niet altijd, of op korte termijn, gerealiseerd kunnen worden.