Online community

Wil je de onderlinge samenwerking binnen het Rijk bevorderen of juist tussen het Rijk, externe organisaties of burgers? Dan is een online community mogelijk een geschikt instrument.

Wat is een online community?

In een online community komt een groep mensen samen die een gemeenschappelijk doel, belang of interesse hebben. Leden ontmoeten elkaar primair online op een speciaal (afgeschermd) platform waar ze in een groep of onderling met elkaar communiceren en samenwerken.

Een online community tool kan voor verschillende doelen worden ingezet: 

  • Samenwerken
  • Kennis delen
  • Virtueel ontmoeten

Een online community starten?

Dienst Publiek en Communicatie (DPC) heeft een raamovereenkomst gesloten met een externe leverancier voor de levering, inrichting en advisering over online communities. Organisaties binnen de Rijksoverheid die deelnemen aan deze raamovereenkomst (besloten omgeving) maken hiervan gebruik . 

Wil je starten met een community? Lees meer over het inkopen van een online community (besloten omgeving).

Kosten

Er zijn kosten verbonden aan de implementatie en het gebruik van een online community.