Online community

Wil je de onderlinge samenwerking binnen het Rijk bevorderen? Of juist tussen het Rijk, externe organisaties of burgers? Dan is een online community mogelijk een geschikt instrument.

Wat is een online community?

In een online community komt een groep mensen samen die een gemeenschappelijk doel, belang of interesse heeft. Leden ontmoeten elkaar primair online op een speciaal (afgeschermd) platform waar ze in een groep of onderling met elkaar communiceren en samenwerken.

Je kunt een online community tool voor verschillende doelen worden inzetten: 

  • Samenwerken
  • Kennis delen
  • Virtueel ontmoeten

Een online community starten?

Dienst Publiek en Communicatie (DPC) heeft een raamovereenkomst met een externe leverancier voor de levering en inrichting van online communities. Organisaties binnen de Rijksoverheid die deelnemen aan deze raamovereenkomst (besloten omgeving) maken hiervan gebruik . 

Wil je starten met een community? Lees meer over het inkopen van een online community (besloten omgeving).

Kosten

Er zijn kosten verbonden aan de implementatie en het gebruik van een online community.