Kiosk SodM

Kiosk SodM

De kiosk van SodM (Staatstoezicht op de Mijnen) staat op het Platform Rijksoverheid Online (PRO) sinds juni 2018.

Over deze kiosk

In deze kiosk vind je de volgende online magazines:

  • Jaarverslag SodM
  • Jaarplan SodM

Bekijk deze kiosk

magazines.sodm.nl