Kiosk Toezicht Sociaal Domein

Kiosk Toezicht Sociaal Domein

De kiosk van Toezicht Sociaal Domein staat op het Platform Rijksoverheid Online (PRO) sinds april 2018. 

Over deze kiosk

In deze kiosk staan de volgende online magazines:

  • Jaarbeeld Toezicht Sociaal Domein
  • Rijk thuiszitters de hand
  • Meerjarenprogramma TSD

Bekijk deze kiosk

magazines.toezichtsociaaldomein.nl