CAO Rijk

CAO Rijk

Caorijk.nl is op het Platform Rijksoverheid Online (PRO) sinds mei 2021.

Over deze website

De CAO Rijk regelt de aanspraken en verplichtingen van de ruim 133.700 werknemers van de sector Rijk, voor zover die niet volgen uit algemeen voor werknemers geldende regelgeving en de Ambtenarenwet 2017.

Bekijk deze website

caorijk.nl