Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling

Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling

coho-acs.nl is op het Platform Rijksoverheid Online (PRO) sinds februari 2022.

Over deze website

De Tijdelijke Werkorganisatie is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunt bij en toezicht houdt  op de  afgesproken hervormingen in Curaçao, Aruba en Sint Maarten.  De TWO is de voorloper van het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (COHO). Het COHO wordt met een wet opgericht en is een bestuursorgaan met zelfstandige taken.

Bekijk de website

coho-acs.com
english.coho-acs.com
papiamento.coho-acs.com
papiamentu.coho-acs.com