Digitaletoegang.nl

Digitaletoegang.nl

Digitaletoegang.nl staat op het Platform Rijksoverheid Online (PRO) sinds april 2021.

Over deze website

Als publieke dienstverlener zorgt u voor betrouwbare toegang tot uw digitale dienstverlening. Zodat burgers en bedrijven veilig bij u inloggen. Nu en in de toekomst. U vindt op deze website informatie om werk te maken van digitale toegang en bij te dragen aan de maatschappelijke doelen. Ook leest u meer over bepaalde wet- en regelgeving die eraan ten grondslag ligt.

Bekijk deze website

Digitaletoegang.nl