DJI.nl

DJI.nl

DJI.nl staat op Platform Rijksoverheid Online sinds december 2020.

Over deze website

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is met zo'n 15.000 medewerkers verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging van de volwassenen en jongeren in justitiële inrichtingen. Ze werken op vele manieren met hen samen aan voorbereiding op hun terugkeer in de maatschappij.

Bekijk deze website

DJI.nl