In-made.nl

In-made.nl

In-made.nl staat op Platform Rijksoverheid Online sinds december 2020.

Over deze website

Gedetineerden in Nederland werken tijdens detentie voor de penitentiaire productiebedrijven In-Made, onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Door productiewerk leren gedetineerden nuttige werknemersvaardigheden. Deze helpen hen bij de terugkeer op de arbeidsmarkt. 

Bekijk deze website

In-made.nl