Jeugdautoriteit.nl

Jeugdautoriteit.nl

Jeugdautoriteit.nl staat op Platform Rijksoverheid Online sinds december 2020.

Over deze website

Kinderen, jongeren en gezinnen in Nederland die hulp nodig hebben, moeten daarop kunnen rekenen. De Jeugdautoriteit draagt daarom onafhankelijk en onpartijdig bij aan het voorkomen en oplossen van problemen met de continuïteit van jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.

Bekijk deze website

Jeugdautoriteit.nl