Justitieleictorganisatie.nl

Justitieleictorganisatie.nl

Justitieleictorganisatie.nl staat op het Platform Rijksoverheid Online sinds december 2020.

Over deze website

Justitiele ICT organisatie is een Shared Service Organisatie voor ICT, nu nog een landelijke dienst van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en leveren dienstverlening ter ondersteuning van het primaire proces van DJI en andere organisaties binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV).

Bekijk deze website

Justitieleictorganisatie.nl