Verlofadviescollege.nl

Verlofadviescollege.nl

Verlofadviescollege.nl staat op Platform Rijksoverheid Online sinds december 2020.

Over deze website

Het Adviescollege Verloftoetsing tbs (AVT) is een onafhankelijk college dat alle verlofaanvragen, ingediend door Forensisch Psychiatrische Centra (FPC) ten behoeve van individuele ter beschikking gestelden (tbs-gestelden), toetst op veiligheid.

Bekijk deze website

Verlofadviescollege.nl