Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat

Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat

Waterenklimaat.nl is op het Platform Rijksoverheid Online (PRO) sinds oktober 2021.

Over deze website

Een klimaatbestendige en waterrobuuste Nederlandse delta. Dat is het doel van het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat. Een consortium bestaande uit Nederlandse overheden, kennisinstellingen en bedrijven, die samenwerken aan pilots, actuele vraagstukken en langetermijnontwikkelingen. Ze investeren in kennis en innovatie en doen dat met durf, visie en ondernemerschap. Het NKWK brengt de partijen bij elkaar. Dat leidt tot verrassende en kansrijke verbindingen.

Bekijk de website

Waterenklimaat.nl

English.waterenklimaat.nl (Engelse website)