Toegankelijkheid

Een toegankelijke website is voor iedereen bruikbaar. Bijvoorbeeld voor mensen met een visuele of lichamelijke beperking. Voor mensen die geen toetsenbord gebruiken, voor mensen die geen geluid horen, of dat niet hun pc hebben. Voor iedereen.

Websites van de Rijksoverheid moeten voldoen aan de Toegankelijkheidseisen. Ook de websites van het Platform Rijksoverheid Online. Bij het ontwerpen en bouwen van deze websites letten wij daarom op de deze eisen. Ook (onze) redacteuren moeten bij het ontwikkelen en plaatsen van content rekening houden met toegankelijkheid.