Webarchivering

Informatie blijvend vindbaar maken

Websites en magazines op het Platform vormen een belangrijke informatiebron voor burgers, bedrijven en overheden. Door deze websites te archiveren kunnen we deze duurzaam toegankelijk houden. Ook oude websites blijven van belang; hier kunnen nog altijd rechten aan ontleend worden. Ook vanuit cultuurhistorisch perspectief is archiveren van belang: het geeft een beeld van overheidscommunicatie door de jaren heen.

Hoe werkt het archiveren van een PRO website of magazine?

Het archiveren van PRO websites en magazines is decentraal georganiseerd. Eigenaren van PRO websites en magazines zorgen zelf voor de webarchivering. Vaak via de rijksbrede raamovereenkomst Webarchivering (besloten omgeving)

Standaard wordt er dagelijks een kopie gemaakt van je website of magazine. In het servicemenu van de website wordt een link geplaatst naar het archief. Bekijk het archief van Platform Rijksoverheid Online.

Kosten

Er zijn kosten verbonden aan het periodiek archiveren van websites en online magazines.