Webarchivering

Informatie blijvend vindbaar maken

Websites en magazines op het Platform vormen een belangrijke informatiebron voor burgers, bedrijven en overheden. Door deze websites te archiveren kunnen we deze duurzaam toegankelijk houden. Ook oude websites blijven van belang; hier kunnen nog altijd rechten aan ontleend worden. Ook vanuit cultuurhistorisch perspectief is archiveren van belang: het geeft een beeld van overheidscommunicatie door de jaren heen.

Hoe werkt het archiveren van een PRO website of magazine?

Op dit moment is het archiveren van PRO websites en magazines centraal georganiseerd. Standaard wordt er maandelijks een kopie gemaakt van je website of magazine. Wanneer je deze frequentie wilt verhogen kun je dat tijdens de projectfase aangeven bij de projectleider. In het servicemenu van de website wordt een link geplaatst naar het archief. Bekijk het archief van Platform Rijksoverheid Online.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van de maandelijkse webarchivering.