Door support op te lossen afwijkingen

Enkele afwijkingen uit de toegankelijkheidsonderzoeken kan support voor jouw PRO-site oplossen.

SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content en SC 2.5.3 - Label in naam

Het logo op de voorpagina heeft een alternatieve tekst nodig die het logo beschrijft. Het logo op de overige pagina's, is tevens een link en heeft daarmee een alternatieve tekst nodig die zowel het logo beschrijft als aangeeft waar de link heen gaat. Als volgens je toegankelijkheidsonderzoek de alternatieve teksten van het logo niet correct zijn stuur je een e-mail naar support@beheerrijksoverheid.nl met het verzoek deze als volgt aan te passen:

  • Wijzig voor de homepage de alt-tekst van het logo in: Logo <alle tekst in het logo, eventueel gescheiden door een streepje>
  • Wijzig voor de achterliggende pagina's het veld "Beschrijving van de link" in: Logo <alle tekst in het logo, eventueel gescheiden door een streepje> - Naar de homepage van <domeinnaam zonder www>

De tekst "Naar de homepage van" verschilt uiteraard naar gelang de taal van de site.

Voorbeeld van nvwa.nl:

  • Alt-tekst: Logo Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Beschrijving van de link: Logo Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit - Naar de homepage van nvwa.nl

Voorbeeld van english.nvwa.nl:

  • Alt-tekst: Logo Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority - Ministry of van Agriculture, Nature and Food Quality
  • Beschrijving van de link: Logo Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority - Ministry of van Agriculture, Nature and Food Quality - To the homepage of english.nvwa.nl

SC 3.3.2 Labels of instructies

Bij verplichte velden in een formulier staat een sterretje, maar er is geen instructie die uitlegt dat een sterretje een verplicht veld aangeeft.

Als een formulier op je site zo'n instructie mist, vraag dan aan support om "* verplichte velden" toe te voegen aan dat formulier. Op Rijksoverheid.nl is te zien hoe dat eruit ziet.