Redactioneel toegankelijkheidsonderzoek uitvoeren op een PRO-site

Om aan de regelgeving te voldoen moeten alle PRO-sites op dit moment zelf nog een compleet toegankelijkheidsonderzoek uit laten voeren op hun site. Aangezien alle PRO-sites technisch praktisch hetzelfde zijn lijkt dat gedeeltelijk overbodig. Bij DPC kijken we nu of we op PRO één overkoepelend technisch onderzoek kunnen laten doen dat geldig is voor alle sites op PRO. De sites zelf hoeven dan alleen nog een redactioneel onderzoek te laten uitvoeren. Let op, dit is nog geen staand beleid.

We beschrijven op deze pagina wat een onderzoeksbureau aan een site moet onderzoeken dat niet wordt afgedekt door een puur redactioneel onderzoek.

Een redactioneel toegankelijkheidsonderzoek kijkt normaal alleen naar zaken die redacteuren in kunnen voeren, zoals:

  • Opsommingen
  • Taalwissels
  • Gebruik van koppen
  • Afbeeldingen en hun alt-teksten
  • Toegankelijkheid van documenten zoals pdf's
  • Ondertiteling video's
  • etc.

PRO-sites kunnen echter op enkele punten ook nog technisch per site afwijken. Er kunnen daarom afwijkingen op voorkomen die niet door het overkoepelende technische onderzoek naar PRO ontdekt worden en daarom meegenomen moeten worden in het redactioneel onderzoek. Deze staan hier beschreven.

Interactieve infographics

Interactieve infographics zijn afbeeldingen of applicaties die redacties van PRO-sites zelf in hun site kunnen laten zetten. Ze zijn technisch onafhankelijk van PRO en bestaan uit html, css, javascript en afbeeldingen. Een infographic staat in de html van een site altijd tussen en div-element met de klasse "infographic'. Ze moeten in een redactioneel onderzoek ook altijd technische getoetst worden, daar de redactie ook technisch verantwoordelijk is. Voorbeelden:

Contrast

Op PRO staan sites in verschillende kleuren. De meeste zijn sites die de Rijkshuisstijl voeren. Ze zijn herkenbaar aan het blauwe Rijkslogo boven de site. Deze worden qua contrast afgedekt door het technisch onderzoek. Er zijn echter ook vele sites die een alternatieve stijl voeren met afwijkende kleuren. Voorbeelden zijn de sites van het Koninklijk Huis en de WRR. Bij dit soort sites moet er een controle plaatsvinden op het volgende:

  • Heeft de tekst voldoende contrast op de menubalk, de footer en het redactioneel navigatieblok? Deze laatste is het vlak met links onder de grote foto op de voorpagina.
  • Heeft de linkkleur in tekst voldoende contrast met zowel de achtergrond (wit) als de broodtekst (zwart)?

Logo's

Het logo van elke site moet gecontroleerd worden op gedrag op verschillende devices. Blijft bijvoorbeeld het woordmerk op mobiel zichtbaar. Daarnaast dient het logo een correct contrast en juiste alt-tekst te hebben.