Technische afwijkingen toegankelijkheid PRO-sites

Online Advies van DPC is verantwoordelijk voor de technische toegankelijkheid van sites op het Platform Rijksoverheid Online. Wij proberen uiteraard alle ontdekte afwijkingen zo spoedig mogelijk op te lossen, maar soms gaat daar enige tijd overheen of is het een onevenredige last de afwijking onmiddelijk op te lossen. Op deze pagina tonen we de bekende technische afwijkingen op PRO die we nog niet opgelost hebben en die PRO-sites daarom op moeten nemen in hun toegankelijkheidsverklaring als deze geconstateerd zijn in hun eigen toegankelijkheidsonderzoek. 

Onderaan de pagina staan de afwijkingen die we de afgelopen 12 maanden hebben opgelost en hoe we dat hebben gedaan.

Als we afwijkingen oplossen passen we deze lijst aan en vermelden we dat in de nieuwsbrief van PRO. Mocht je nog technische afwijkingen tegenkomen op je site die niet in onderstaande lijst voorkomen dan horen we dat graag via platformro@minaz.nl. Graag het onderzoeksrapport meesturen of in elk geval de datum laten weten waarop het gemaakt is.

Er zijn ook technische afwijkingen die support voor je site moet oplossen.

SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]

SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]

SC 1.3.5 - Identificeer doel van invoer [niveau AA]

SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]

SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]

SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content

SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]

SC 2.4.3 Focus volgorde

SC 2.4.4 - Linkdoel (in context)

SC 2.4.6 - Koppen en labels

SC 2.4.7 - Focus zichtbaar

SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]

SC 4.1.3 - Statusberichten

Opgeloste technische afwijkingen in laatste releases met hun oplossing