Met wie werken wij samen?

Online Advies werkt, net als de rest van DPC, aan de communicatie van de Rijksoverheid met burgers en professionals. Maar vooral werken we voor de bezoekers van onze websites, de ontvangers van onze nieuwsbrieven en de collega’s binnen de Rijksoverheid die gebruik maken van onze diensten en producten.

Collega’s binnen DPC

Om ons werk  zo goed mogelijk te doen, werken we binnen DPC (nauw) samen met de volgende afdelingen:

  • Redactie Rijksoverheid.nl. Samen met de redactie denken we na over deze website waar heel Nederland gebruik van maakt. We verbeteren de toegankelijkheid, gebruiksvriendelijkheid en vindbaarheid, en ontwikkelen nieuwe functionaliteiten. De contentadviseurs PRO zijn eveneens werkzaam bij de Redactie. Zij geven advies aan nieuwe en bestaande PRO-sites.
  • Vraagbeantwoording. De voorlichters achter het telefoonnummer 1400 gebruiken een speciale variant van Rijksoverheid.nl om alle vragen over de Rijksoverheid te kunnen beantwoorden.
  • Het Beeldcentrum. Samen met het Beeldcentrum van DPC zorgen we voor de doorontwikkeling van de rijksbrede beeldbank. En natuurlijk gebruiken wij de kennis van het Beeldcentrum voor onze eigen producten.
  • Campagnemanagement. Samen met collega’s van campagnemanagement zorgen wij dat de overheid online campagnes kwalitatief, effectief én inspirerend kan voeren.
  • Communicatie-onderzoek. Omdat wij zoveel mogelijk willen werken op basis van data en feiten, vragen wij onze collega’s van communicatie-onderzoek regelmatig om hulp.
  • Het Inkoop- en UitvoeringsCentrum Communicatie (IUC) helpt ons bij aanbestedingen en inkoop.

Ook met de andere afdelingen van DPC is contact en samenwerking.

Samenwerken buiten DPC

Voor de realisatie van onze diensten en producten werken we buiten DPC nauw samen met de bouwteams, onze gebruikersondersteuning (‘Support’), de hostingpartij en andere leveranciers.

Ook werken we samen met collega’s op de afdelingen Communicatie van alle departementen en grote organisaties als de NVWA of het Rijksvastgoedbedrijf. En met communicatieadviseurs en -medewerkers, campagnestrategen, redacteurs, reclamebureaus, onderzoeksbureaus en allerlei leveranciers van diensten en producten die wij beheren.