Mediatheek Rijksoverheid

De Mediatheek is een Rijksbrede online beeldbank. Het is een applicatie waarmee departementen, uitvoeringsorganisaties en ZBO’s hun beeldcollecties op eenduidige en eenvoudige wijze kunnen opslaan, beheren, delen en distribueren. Ook kunnen (externe) leveranciers hun beeldmateriaal hierin veilig aanleveren. 

Wat biedt de Mediatheek?

De Mediatheek biedt de mogelijkheid om beeldproducten (foto, video, infographics, audio) op een gebruiksvriendelijke en veilige wijze in één systeem platformonafhankelijk aan te leveren, op te slaan, te beheren, te distribueren en terug vindbaar en toegankelijk te maken.

  • Elke organisatie heeft de beschikking over een eigen, afgeschermde omgeving waar de eigen beeldcollectie in kan worden ondergebracht en beheerd. Daarnaast is er de mogelijkheid bestanden onderling tussen organisaties te delen of breed beschikbaar te maken voor de hele Rijksoverheid.
  • Toegang tot de Mediatheek is alleen mogelijk met een persoonlijk account. Afhankelijk van de autorisaties op een account, kunnen gebruikers items uploaden, beheren of enkel bekijken en downloaden.

Gebruik maken van de mediatheek?

Voor het aanvragen van een nieuw gebruikersaccount neem je contact op met de liaison van je organisatie of je opdrachtgever. Dit kan via de Mediatheek

Wat zijn de kosten?

Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van de Mediatheek.