cbgjaarverslag.nl

cbgjaarverslag.nl

cbgjaarverslag.nl is op het Platform Rijksoverheid Online (PRO) sinds april 2017.

Over dit magazine

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) behoorde ook in 2016 tot de topspelers in Europa op het terrein van geneesmiddelenbeoordeling en –bewaking. Het aantal procedures en rapporteurschappen groeide opnieuw. Daarnaast speelde het CBG tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap een prominente rol door bij 18 bijeenkomsten als gastheer van Europese comités en werkgroepen op te treden.

In het CBG Jaarverslag leest u niet alleen over activiteiten in Europa maar ook over nationale thema’s en activiteiten van het CBG.

Bekijk dit magazine

cbgjaarverslag.nl