Kiosk Openbaar Ministerie

Kiosk Openbaar Ministerie

De online magazines van het Openbaar Ministerie (OM) staan op het Platform Rijksoverheid Online (PRO) sinds januari 2017.

Over deze kiosk

In de kiosk van het OM vind je de volgende online magazines:

  • Jaar in verhaal
  • Opportuun

Bekijk deze kiosk

magazines.openbaarministerie.nl