Sociale Stabiliteit Magazine

Sociale Stabiliteit Magazine

Het magazine Sociale Stabiliteit staat op Platform RIjksoverheid Online sinds november 2020.

Over dit magazine

Dit magazine laat zien hoe het sociaal domein en het veiligheidsdomein samenwerken terwijl de maatschappelijke opgave steeds verandert.

Bekijk dit magazine

Sociale Stabiliteit Magazine