WODC magazine

WODC magazine

WODC magazine staat op Platform Rijksoverheid Online (PRO) sinds mei 2019.

Over dit magazine

Sinds 2015 werkte het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) met ruim tien andere onderzoeksinstellingen aan een omvangrijk onderzoeksprogramma naar de aard en omvang van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het programma bestond uit acht afzonderlijke onderzoeksprojecten en is in 2019 afgesloten. In dit online magazine passeren de belangrijkste resultaten nog een keer afzonderlijk de revue.

Bekijk dit magazine

WODC Magazine