Cybersecurityraad.nl

Cybersecurityraad.nl

Cybersecurityraad.nl staat op het Platform Rijksoverheid Online (PRO) sinds maart 2021.

Over deze website

De Cyber Security Raad (CSR) is een nationaal en onafhankelijk adviesorgaan van het kabinet en bedrijfsleven (via het kabinet) en is samengesteld uit hooggeplaatste vertegenwoordigers van publieke en private organisaties en de wetenschap. De CSR zet zich op strategisch niveau in om de cybersecurity in Nederland te verhogen.

Bekijk deze website

Cybersecurityraad.nl

Cybersecuritycouncil.nl