Formulieren

Misschien willen de bezoekers van je site je een vraag stellen. Of wil jij juist iets weten van je bezoekers. Kies dan voor een webformulier. De ingevulde formulieren komen vanzelf binnen op een door jou aangegeven e-mailadres.

Waar staan formulieren op de website?

Formulieren kunnen aan webpagina's gehangen worden. Dit geldt ook voor nieuwsberichten, voorlooppagina's en de servicepagina's, waaronder de pagina Contact.

Het ingevulde formulier komt binnen op één of meer mailadressen naar keuze.

Wanneer een formulier inzetten?

Een formulier gebruik je om bezoekers de mogelijkheid te geven om vragen te stellen (bijvoorbeeld bij een contactformulier) of als je een reactie van ze wilt, bijvoorbeeld op een nieuw plan of ontwerp. Ook kun je formulieren eventueel inzetten voor congressen of evenementen. Let op: door de beperkte mogelijkheden die formulieren bieden, zijn formulieren voor dit laatste minder geschikt. Ook is het niet mogelijk formulieren te koppelen aan databases of andere functionaliteiten.

Ga bij formulieren uit van je bezoeker en niet van je eigen organisatie of werkprocessen. Snapt je bezoeker wat er ingevuld moet worden? Zijn de instructies bij de velden duidelijk? Zijn alle velden echt noodzakelijk?

Uiteraard kun je er ook voor kiezen om in plaats van een formulier, een e-mailadres op je website te plaatsen. Het nadeel hiervan kan zijn, dat je mailadres gebruikt kan worden voor andere doeleinden (spam) en dat je niet kunt sturen welke gegevens in de mail staan.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Waarschijnlijk vraag je in je formulier om persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres of telefoonnummer. Vraag geen persoonsgegevens die je niet nodig hebt om de vraag of aanmelding te behandelen. Meld de persoonsgegevens die je wel uitvraagt bij functionaris voor de gegevensbescherming (FG) van jouw organisatie of moederdepartement.

Aanvragen formulier bij Support

Wil je een webformulier inzetten op je website op PRO? Vul dan een aanvraag nieuw formulier in. Je vindt in deze aanvraag ook meer informatie over het proces, de verschillende opties en de redactionele criteria voor formulieren.

Waar vind ik een formulier in het cms?

Een formulier moet je altijd eerst aanvragen bij Support. Als het formulier is aangemaakt, vind je dit in het cms in de map 'formulieren' onder 'componenten'. Om het formulier te koppelen aan een pagina, kies je op de betreffende pagina voor: +Formulier. Voor meer informatie: raadpleeg de handleiding op de Wiki of neem contact op met Support.

Verschillende soorten invulvelden

Je stelt zelf, met behulp van Support, jouw (contact)formulier samen. Je kunt op formulieren de volgende types invulvelden gebruiken:

  • Tekstveld: veld voor 1 regel tekst.
  • Tekstvak: veld voor langere tekst.
  • Datumkiezer (kalenderfunctie).
  • Datumveld (dd/mm/jjjj).
  • Aankruisvakje: invuller kan meer dan 1 optie aanvinken.
  • Keuzerondje: invuller kan 1 optie kiezen (‘ja/nee’).
  • Keuzerondje met conditioneel veld: afhankelijk van keuze, verschijnt nieuw invulveld. (Bijvoorbeeld: bij keuze ‘nee’, verschijnt de vraag ‘waarom niet’)
  • Keuzelijst: invuller maakt 1 keuze uit een uitklapmenu.
  • Likert-schaal: bijvoorbeeld keuze op schaal van 1t/m 5.
  • Uploadveld: invuller kan een bestand meesturen.
Vergroot afbeelding uiterlijk verschillende invulvelden webformulier
Voorbeelden verschillende invulvelden

Genderneutraliteit: ook op formulieren

In het Regeerakkoord van het kabinet-Rutte III staat dat de overheid onnodige geslachtsregistratie moet beperken. Dat betekent dat ook content van Platform-sites genderneutraal moet zijn, daar waar inhoudelijk mogelijk.

Voor het gebruik van (contact)formulieren houdt dit in, dat 'man/vrouw'-velden óf weggelaten moeten worden óf dat ze niet verplicht moeten worden ingevuld. Gebruik deze velden daarom alleen als het echt nodig is en geef bezoekers altijd de ruimte om deze velden leeg te laten.

Kijk voor meer informatie over woordgeslacht op de site van de Taalunie: Taaladvies woordgeslacht.

Website die een formulier gebruikt: voorbeeld

Contactformulier op Rijksoverheid.nl.

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen

Als je lid bent van onze groep ‘Platform Rijksoverheid Online’ op Ons Communicatierijk (inlog) en daar onze updates volgt, blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen. Je kunt hier ook vragen stellen en je ziet wanneer we (online) bijeenkomsten organiseren.