Hoofdrubriek documenten

Deze hoofdrubriek staat standaard op je site. Je kunt hem presenteren in je redactioneel navigatieblok, en/of je laat hem toevoegen aan het servicemenu helemaal onderaan de pagina. Een hoofdrubriek Documenten is maar 1 keer inzetbaar op een Platform-site. De naam 'Documenten' kan gewijzigd worden.

Vergroot afbeelding Hoofdrubriek Documenten
De hoofdrubriek Documenten op de site DIOB. Je mag deze dus ook een andere titel geven, bijvoorbeeld Publicaties.

Over het filter

Je ziet dat je de documenten kunt filteren. Het filter ‘Type’ is standaard. Je kunt kiezen uit een hele reeks types, o.a. ‘brief’, ‘rapport’ en ‘publicatie’, 'nieuwbrief', 'agenda-item', 'vraag-antwoordcombinaties' en 'video'. Bevat je site een hoofdrubriek Onderwerpen en/of Organisatie? Dan kun je de onderwerpen en/of organisatieonderdelen als extra filter aanbieden.