Ik vermoed huiselijk geweld

Ik vermoed huiselijk geweld

De campagnesite ikvermoedhuiselijkgeweld.nl staat op Platform Rijksoverheid Online sinds februari 2019.

Over deze website

De campagne(site) is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Doel van de campagne is de drempel verlagen bij omstanders om actie te ondernemen wanneer je vermoedens hebt van huiselijk geweld.

Bekijk deze website

ikvermoedhuiselijkgeweld.nl