Internationalerechtshulp.nl

Internationalerechtshulp.nl

Internationalerechtshulp.nl staat op het Platform Rijksoverheid Online (PRO) sinds februari 2021.

Over deze website

Bij internationale rechtshulp in strafzaken helpen staten elkaar bij de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Een afspraak bij internationale samenwerking is dat elke staat dit alleen op zijn eigen grondgebied mag doen. Maar criminaliteit is steeds vaker grensoverschrijdend. Staten hebben elkaar nodig om internationale criminaliteit effectief te bestrijden. Daarom kan een staat bij een andere staat een rechtshulpverzoek indienen. Denk aan hulp bij strafrechtelijke procedures, zoals uitlevering van een verdachte of een getuigenverhoor.

Bekijk de website

Internationalerechtshulp.nl