Loket Kennisveiligheid

Loket Kennisveiligheid

Loket Kennisveiligheid is op het Platform Rijksoverheid Online (PRO) sinds februari 2022.

Over deze website

Het Rijksbreed Loket Kennisveiligheid biedt hulp aan iedereen die verbonden is aan een kennisinstelling met vragen over kansen, risico’s en praktische zaken rondom internationale samenwerking.

Bekijk de website

Loketkennisveiligheid.nl

English.loketkennisveiligheid.nl (Engelstalige website)