Nrgd.nl (Nederlands Register Rechtelijk Deskundigen)

Nrgd.nl (Nederlands Register Rechtelijk Deskundigen)

Nrgd.nl is op Platforn Rijksoverheid Online sinds juni 2022.

Over deze website

Het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) waarborgt en bevordert een constante kwaliteit van de inbreng van deskundigen in de rechtsgang. Het NRGD zorgt ervoor dat forensisch onderzoekers en hun rapportages voldoen aan (inter)nationaal geldende normen. Daardoor kunnen belanghebbenden vertrouwen hebben in de kwaliteit van forensisch deskundigenonderzoek.

Bekijk deze website