PAGW.nl

PAGW.nl

PAGW.nl is op het Platform Rijksoverheid Online (PRO) sinds december 2021.

Over deze website

De Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) heeft tot doel waterkwaliteit te verbeteren en de natuur te versterken in onze grote wateren. Waar dat kan geven we het water weer meer de ruimte, herstellen we verbindingen en zorgen we voor een gevarieerder leefgebied. Dit gebeurt in 4 gebieden: het Waddengebied, het IJsselmeergebied, de Zuidwestelijke Delta en in het Rivierengebied.
Zo herstelt het ecosysteem zich zodat de natuur ontwikkelingen zoals klimaatverandering op kan vangen. Dit is belangrijk voor planten en dieren. Maar ook voor onze veiligheid, leefomgeving en economie.

De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) hebben hiervoor de PAGW gestart. Dit programma werkt nauw samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden. We helpen bij bestaande projecten of starten samen nieuwe projecten.

Bekijk de website

pagw.nl