RCGOG

RCGOG

RCGOG.nl is op het Platform Rijksoverheid Online (PRO) sinds juli 2022.

Over deze website

In juni 2022 publiceerden ministers Dijkgraaf en Van Gennip een brief waarin zij de contouren schetsten voor het nationaal actieplan seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Regeringscommissaris Mariëtte Hamer adviseert met haar medewerkers bij de totstandkoming en uitvoering van het nationaal actieplan. 

Haar opdracht bestaat uit twee delen:

  1. Gevraagd en ongevraagd adviseren over de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. 
  2. Een boegbeeld zijn van het maatschappelijk gesprek dat moet leiden tot een cultuurverandering

Bekijk de website

RCGOG.nl