Stap 1: interesse in een website of magazine op het Platform Rijksoverheid Online

Heb je interesse in een eigen website of online magazine op het Platform Rijksoverheid Online (PRO)? Neem dan contact op met de directie communicatie van je moederdepartement.

Overleg met directie communicatie

Bij de directie communicatie is een liaisonfunctie ingericht. De liaison is op de hoogte van de mogelijkheden en het proces voor deelname aan PRO.

De liaison toetst je wens aan het communicatiebeleid van je departement en aan het afwegingskader online middelen.

De liaison toetst bijvoorbeeld:

  • Hoort de informatie wellicht op Rijksoverheid.nl of een andere al bestaande overheidswebsite?
  • Hoort de informatie wellicht op Rijksportaal of een ander intranet?

Nieuwe website melden

Gaat het om een website of magazine dat nog niet bestond? Geef dit dan aan bij je directeur communicatie. De directeur communicatie bespreekt de aanvraag in het opdrachtgeversberaad. Dit is om te voorkomen dat er een ongecontroleerde groei aan overheidswebsites ontstaat.

Gebruik PRO niet verplicht

Er bestaat geen formele verplichting om van PRO gebruik te maken. In het kader van de websanering binnen de Rijksoverheid is er wel sprake van een ‘pas toe of leg uit’-situatie. De minimale kosten, de naleving van alle richtlijnen en het centraal belegde beheer zijn sterke argumenten om de opdrachten niet in de markt uit te zetten.

Aanvraag bij DPC

Is je centrale directie communicatie akkoord met je aanvraag? Vul dan samen met de liaison het intakeformulier voor een website of het intakeformulier voor een magazine in en verstuur dit aan DPC.

Volgende stap

De volgende stap is: het intakegesprek.