Toekomst religieus erfgoed

Toekomst religieus erfgoed

Toekomstreligieuserfgoed.nl is op het Platform Rijksoverheid Online (PRO) sinds april 2022.

Over deze website

In 2022 gaat het programma Toekomst Religieus Erfgoed verder als samenwerkingsverband Toekomst Religieus Erfgoed. Vanuit OCW zijn middelen beschikbaar gesteld om de hernieuwde samenwerking de komende 4 jaar mogelijk te maken. 2022 zal gebruikt worden om dat vervolg gezamenlijk opnieuw vorm te geven. Of dat weer in de vorm van een programma zal zijn, of in een andere samenwerkingsvorm zal ook onderwerp van gesprek zijn.

Bekijk de website

toekomstreligieuserfgoed.nl