Toetreding zorgaanbieders

Toetreding zorgaanbieders

Toetredingzorgaanbieders.nl is op het Platform Rijksoverheid Online (PRO) sinds juli 2021.

Over deze website

Op 1 januari 2022 treedt de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking. Deze wet vervangt de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi) en heeft nieuwe toetredingsregels voor zorg- en jeugdhulpaanbieders. Dit is nodig om de transparantie en verantwoording in de sector, en het bewustzijn over kwaliteit te vergroten.

Bekijk de website

Toetredingzorgaanbieders.nl