Versterkencyberweerbaarheid.nl (Versterken cyberweerbaarheid Nederlandse infrastructuur)

Versterkencyberweerbaarheid.nl (Versterken cyberweerbaarheid Nederlandse infrastructuur)

Versterkencyberweerbaarheid.nl is op Platform Rijksoverheid Online sinds oktober 2022.

Over deze website

Aandacht voor cyberweerbaarheid is een randvoorwaarde om Nederland bereikbaar, leefbaar en veilig te houden. Wat is er nodig om ons land op de toekomst voor te bereiden? Dat onderzoekt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met vele partners (overheden, bedrijfsleven en burgers). Versterkencyberweerbaarheid.nl geeft een indruk van wat het ministerie doet om de cyberweerbaarheid te versterken.

Bekijk deze website

Versterkencyberweerbaarheid.nl