Werk aan uitvoering

Werk aan uitvoering

Werkaanuitvoering.nl is op het Platform Rijksoverheid Online (PRO) sinds oktober 2021.

Over deze website

Werk aan Uitvoering richt zich op het verbeteren van de overheidsdienstverlening in de volle breedte. Deze breedte zie je ook terug in de zes handelingsperspectieven. Ieder handelingsperspectief heeft een groep mensen die het denken en doen rondom het onderwerp verder brengen. Dit kan bijvoorbeeld het ontwikkelen en invoeren van een nieuwe manier van werken zijn, een concrete oplossing voor een bepaald vraagstuk of het aanjagen van samenwerking.

Bekijk de website

Werkaanuitvoering