Platform stijlen

Het Platform Rijksoverheid ondersteunt 3 stijlen van websites die hebben te maken met afzenderschap: rijkshuisstijl, neutrale stijl en alternatieve stijl.

Rijkshuisstijl

Websites van organisaties binnen de Rijksoverheid gebruiken de Rijkshuisstijl. Het logo is samengesteld uit een beeldmerk (blauwe lint) met woordmerk (afzendernaam). De afzender Rijksoverheid gebruik je alleen als het om voorlichting gaat aan het algemeen publiek. Bij samenwerkingsverbanden binnen de Rijksoverheid wordt alleen het beeldmerk (zonder woordmerk) getoond.

Indien je een website in het kader van een project nodig hebt waarvoor je ook een projecticoon hebt laten ontwikkelen, dan blijft het Rijkslogo als afzender staan en wordt het projecticoon ergens in de content verwerkt. Lees meer over het  projecticoon op de Rijkshuisstijl website.

Neutrale stijl

Bij samenwerkingsverbanden op gelijkwaardige basis met externe partners geldt  de neutrale stijl. De neutrale stijl heeft de rijkshuisstijl als uitgangspunt, met deze verschillen:  

  • In plaats van het Rijkslogo in het midden-boven komt een projectnaam in het Rijksoverheid webfont aan de linkerkant-boven.
  • De projectnaam is altijd puur typografisch. Je voegt nooit een beeld of vormelement toe.
  • De site toont de logo’s van alle samenwerkende partners:

Alternatieve stijl

Ook Rijksoverheid organisaties die de Rijkshuisstijl niet mogen toepassen kunnen op PRO terecht met een afwijkende huisstijl, logo en kleurenpalet. Daarvoor is wel eerst afstemming nodig met de  huisstijlcoördinator van jouw organisatie. Lees meer over  organisaties die afwijken van de Rijkshuisstijl.

Voorbeelden van sites met een alternatieve stijl zijn:

  • emissieautoriteit.nl
  • kabinetvandekoning.nl.