Door support op te lossen afwijkingen

Enkele afwijkingen uit de toegankelijkheidsonderzoeken kan support voor jouw PRO-site oplossen.

SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content en SC 2.5.3 - Label in naam

Het logo op de voorpagina heeft een alternatieve tekst nodig die het logo beschrijft. Het logo op de overige pagina's, is tevens een link en heeft daarmee een alternatieve tekst nodig die zowel het logo beschrijft als aangeeft waar de link heen gaat. Als volgens je toegankelijkheidsonderzoek de alternatieve teksten van het logo niet correct zijn stuur je een e-mail naar support@beheerrijksoverheid.nl met het verzoek deze als volgt aan te passen:

  • Wijzig voor de homepage de alt-tekst van het logo in: Logo <alle tekst in het logo, eventueel gescheiden door een streepje>
  • Wijzig voor de achterliggende pagina's het veld "Beschrijving van de link" in: Logo <alle tekst in het logo, eventueel gescheiden door een streepje> - Naar de homepage van <domeinnaam zonder www>

De tekst "Naar de homepage van" verschilt uiteraard naar gelang de taal van de site.

Voor sites in de Rijkshuisstijl geldt dat het woordmerk (tekst naast het logo) vanaf nu als echte tekst wordt getoond en niet als onderdeel van een afbeelding. Zie daarvoor het volgende punt. De alternatieve teksten worden in dat geval als volgt:

  • Alt-tekst: Logo Rijksoverheid
  • Beschrijving van de link: Logo Rijksoverheid - Naar de homepage van <domeinnaam zonder www>

SC 1.4.4 - Herschalen van tekst

Naast een Rijkslogo kan het woordmerk van je organisatie zo lang zijn dat er op mobiel geen ruimte voor is en deze dus wegvalt. Dat is een afwijking, want je moet mobiele gebruikers evenveel informatie tonen als desktopgebruikers. Het is mogelijk de tekst van het woordmerk als tekst uit te laten schrijven in plaats van als onderdeel van de afbeelding. Geef bij support aan dat je hier gebruik van wilt maken en geef daarbij de tekst van je woordmerk mee:

  1. Afzender: Bij deze site "Dienst Publiek en Communicatie", maar kan ook "Rijksoverheid" of de naam van een Ministerie zijn als het een dochter betreft.
  2. Ministerie: Bij deze site "Ministerie van Algemene Zaken". Optioneel, want alleen in gebruik bij kleindochters.

SC 3.3.2 Labels of instructies

Bij verplichte velden in een formulier staat een sterretje, maar er is geen instructie die uitlegt dat een sterretje een verplicht veld aangeeft.

Als een formulier op je site zo'n instructie mist, vraag dan aan support om "* verplichte velden" toe te voegen aan dat formulier. Op Rijksoverheid.nl is te zien hoe dat eruit ziet.