Door support op te lossen afwijkingen

Enkele afwijkingen uit de toegankelijkheidsonderzoeken kan support voor jouw PRO-site oplossen.

Logo's

Succescriteria SC 1.1.1, SC 1.4.4 en SC 2.5.3.

Rijkslogo's

Als er een toegankelijkheidsafwijking is geconstateerd op een Rijkslogo (blauwe lint met leeuw) zal support eerst, als dat nog niet gedaan is, het huidige logo (beeldmerk met woordmerk) vervangen door alleen het beeldmerk. Het woordmerk wordt vervolgens als echte tekst ingevoerd in de channelinstellingen. Voorbeeld:

  1. Afzender: Bij deze site "Dienst Publiek en Communicatie", maar kan ook "Rijksoverheid" of de naam van een Ministerie zijn als het een dochter betreft.
  2. Ministerie: Bij deze site "Ministerie van Algemene Zaken". Optioneel, want alleen in gebruik bij kleindochters.

Meer over de afzenderstructuur (dochters en kleindochters).

Let op dat de ingevulde teksten nooit een ander logo mag opleveren dan de officieel vastgestelde logo's.

Het logo (nu alleen het blauwe lint) krijgt als alternatieve teksten:

  • Alt-tekst (zichtbaar op de homepage): Logo Rijksoverheid
  • Beschrijving van de link (zichtbaar op overige pagina's): Logo Rijksoverheid - Naar de homepage van <domeinnaam zonder www>

De tekst "Naar de homepage van" verschilt uiteraard naar gelang de taal van de site.

Overige logo's

Het logo op de voorpagina heeft een alternatieve tekst nodig die het logo beschrijft. Het logo op de overige pagina's, is tevens een link en heeft daarmee een alternatieve tekst nodig die zowel het logo beschrijft als aangeeft waar de link heen gaat. Als volgens je toegankelijkheidsonderzoek de alternatieve teksten van het logo niet correct zijn kan support dit als volgt aanpassen:

  • Alt-tekst (zichtbaar op de homepage): Logo <alle tekst in het logo, eventueel gescheiden door een streepje>
  • Beschrijving van de link (zichtbaar op overige pagina;s): Logo <alle tekst in het logo, eventueel gescheiden door een streepje> - Naar de homepage van <domeinnaam zonder www>

De tekst "Naar de homepage van" verschilt uiteraard naar gelang de taal van de site.

Als er een toegankelijkheidsafwijking is gevonden die stelt dat op bij inzoomen of op mobiele devices een gedeelte van het logo wegvalt, bijvoorbeeld de tekst, dan zal er voor mobiel een aangepast logo moeten worden gemaakt.

Formulieren

Succescriterium 1.3.5.

Autocomplete

Bij persoonsgegevens in een formulier, zoals naam, adres, postcode, e-mailadres en telefoonnummer, moet software, zoals de browser, precies kunnen bepalen wat voor content er in een veld moet komen te staan. Zo kan de software assisteren bij het invullen van een formulier. Support kan dat per veld instellen middels "Automatisch aanvullen/Autocomplete". Zie ook de volledige lijst met mogelijkheden voor autocomplete.

Taalknoppen

Succescriterium 3.1.2.

Als een PRO-site beschikbaar is in andere talen staan onder de footer knoppen naar deze taalvarianten. De tekst op deze knoppen staat altijd in de taal van de site waar ze naar verwijzen. Omdat dit een andere taal is dan de site waar de knop op staat moet support een attribuut toevoegen dat aangeeft in welke taal de tekst op de knop is geschreven. Zo kan voorleessoftware de tekst correct uitspreken.

Overigens moet er, als er taalvarianten zijn, ook altijd een knop aanwezig zijn die de taal van de huidige site weergeeft. Zie op Rijksoverheid.nl hoe dit daar ingeregeld is.