Technische afwijkingen toegankelijkheidsonderzoek PRO-sites

Op deze pagina staan alle afwijkingen die gevonden zijn in het technische toegankelijkheidsrapport van PRO-sites. Dit rapport kun je gebruiken om je toegankelijkheidsverklaring deels op te baseren. Daarnaast moet je zelf nog een redactioneel toegankelijkheidsonderzoek uit laten voeren voor je site.

Neem onderstaande afwijkingen alleen op in je toegankelijkheidsverklaring indien die op jouw site voorkomen. Bij het openklappen van elke afwijking kun je lezen wanneer dat het geval is.

SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]

SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]

SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]

Opgeloste technische afwijkingen in het afgelopen jaar met hun oplossing