Open Standaarden

Weblogs

De Overheid gebruikt Open Standaarden en geen leverancier-eigen bestandsformaten. Daardoor verplichten wij de bezoekers van onze websites en de gebruikers van onze bestanden niet tot het gebruik van specifieke (betaalde) producten. Het gebruik van deze Open Standaarden is een vereiste voor openheid, toegankelijkheid en hergebruik.

Wat betekent dit voor mijn PRO-site?

Voor het Platform Rijksoverheid Online betekent dit, onder meer, het gebruik van ODF bestandsformaten. Concreet betekent dit dat PRO alleen nog ODF bestandsformaten (.odt, .ods en .odp) accepteert, en dus geen MS Office (.docx, .xlsx en .pptx) bestandsformaten meer. De bestandsformaten .csv voor niet-verrijkte rekenbladen en .epub zijn ook toegestaan. 

Had je voor deze wijziging al bestanden op je PRO-site staan? Dan blijven deze ongewijzigd.
 

Achtergrondinformatie

We hebben het beleid rond Open Standaarden als overheid op 2 manieren vastgelegd:

  • Allereerst staat het gebruik van ODF-bestanden op de verplichte lijst met Open Standaarden van het Forum Standaardisatie.
  • Daarnaast schrijft het actieplan Nederland Open In Verbinding voor dat alle ministeries moeten beschikken over de mogelijkheid om ODF-bestanden te lezen, schrijven, bewerken en op te slaan. Volgens planning zouden alle ministeries de mogelijkheid om documenten in ODF te lezen, te schrijven en uit te wisselen moeten hebben. In het actieplan NOiV staat tevens dat overheidsorganisaties in 2015 alleen nog gebruik maken van open document standaarden voor het elektronisch verwerken en uitwisselen van documenten.

Probleem met openen bestanden?

Helaas zijn bij menig Office-configuratie de ODF-bestanden niet aan een toepassing (zoals MS Office) gekoppeld. Vraag je ICT-afdeling om deze mime-instelling uit te voeren. 

Of je instellingen kloppen, kan je controleren op deze pagina op Communicatierijk.nl. Bij het aanklikken van ‘Websiteregister (ODS, 49 KB)’ zou deze als .ods opgeslagen moeten worden, óf meteen als rekenblad geopend moeten worden.

Auteur

Marc van de Graaf is adviseur Online Media - Kwaliteit en Innovatie 

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

  • De gratis pakketten als LibreOffice en OpenOffice hebben veel betere ondersteuning voor de OpenFormula-standaard, die spreadsheetprogramma's onderling compatibel moet maken. Doordat Excel slechts gedeeltelijke ondersteuning voor OpenFormula heeft, zijn sommige bewerkingen in documenten niet één op één over te zetten, wat niet alle Excel-documenten uitwisselbaar maakt met Open/LibreOffice-spreadsheets maakt en vice versa.

    Van: Marc van de Graaf | 21-09-2016, 11:33