Onderwerpen op je platformsite optimaal vindbaar maken

Weblogs

Vaak krijgen we bij Online Advies vragen over zoeken en het gebruiken van trefwoorden op een platformsite. In deze blogpost vertellen we je hoe je optimaal gebruik kan maken van de onderwerpfunctionaliteit met Piwik.

De meeste sites op het platform gebruiken de onderwerpfunctionaliteit. Onderwerpen zijn de kern van veel sites. Webpagina’s, nieuws en documenten worden aan onderwerpen gerelateerd. Vooral grote sites, zoals Rijksoverheid.nl, Defensie.nl en Arboportaal.nl, kennen een flinke lijst aan onderwerpen. Kijk maar eens op:

Op het platform hanteren we twee mogelijke indelingen voor deze onderwerpoverzichten: thematisch (Rijksoverheid.nl en Arboportaal) of alfabetisch (Defensie.nl). Om de gebruiker snel naar het relevante onderwerp te helpen, hebben we het twee jaar geleden (maart 2016) mogelijk gemaakt om deze overzichten snel te filteren met de onderwerpenzoekbox. Deze zoekbox filtert de lijst met onderwerpen niet alleen op titel, maar ook op de trefwoorden die aan een onderwerp zijn toegevoegd.

Data uit Piwik gebruiken voor betere resultaten voor je bezoeker

Je kunt als redactie veel over het gebruik van deze functionaliteit door je bezoekers leren, door gebruik te maken van de beschikbare data in Piwik. Met deze data kun je de vindbaarheid van je onderwerpen sterk verbeteren op je platformsite.

Het gebruik van de filteroptie op de onderwerpenlijst kun je vinden, door in Piwik de rapporten onder ‘Acties’ en vervolgens ‘Gebeurtenissen’ te raadplegen. Hier zie je dan drie niveaus:

  • Gebeurtenis categorieën
  • Gebeurtenis acties
  • Gebeurtenis namen

Onder ‘Gebeurtenissen categorieën’ vind je het onderdeel ‘Onderwerp overzicht’. Hier kun je drie statistieken onder vinden:

  • Onderwerp zoeken - aantal gebeurtenissen: dit is het aantal keer dat de box gebruikt is voor een filteropdracht.
  • Onderwerp zoeken - totale waarde: het aantal onderwerpen dat voldeed aan de filteropdracht van de gebruiker. Per filteropdracht kunnen dit er 0, 1 of meer zijn.
  • Gevonden onderwerp openen - het aantal keer dan een gebruiker doorgeklikt heeft naar onderwerp na het uitvoeren van een filteropdracht

Onder ‘gebeurtenis acties’ kun je alle acties vinden die uitgevoerd zijn. Dit is een lange lijst. Via de zoekbox in Piwik onderaan deze lijst, kun je filteren. Als je deze lijst filtert op “Onderwerp zoeken” zie je alle filteropdrachten die gebruikers hebben ingegeven. In de kolom ‘totaal gebeurtenissen’ zie je hoe vaak trefwoorden door gebruikers zijn ingegeven. In de kolom ‘totale waarde’ zie je hoeveel onderwerpen in totaal aan de gebruiker getoond zijn. Zijn er geen onderwerpen die aan het trefwoord of trefwoorden van de gebruiker voldeden? Dan zie je in deze kolom een - (streepje) staan.

Trefwoorden toevoegen aan onderwerppagina’s

We adviseren om dagelijks te kijken welke trefwoorden geen resultaat opleveren en deze toe te voegen aan het trefwoordenveld van het meest relevante onderwerp. Na publicatie hiervan, is een onderwerp direct vindbaar op het toegevoegd trefwoord. Zowel via de onderwerpenlijst, als via de interne zoekfunctie. Op deze manier hanteer je een op gebruikersdata gebaseerde trefwoordenstrategie, die dagelijks de vindbaarheid van informatie op je platformsite voor gebruikers zal verbeteren. Veel succes en we zijn benieuwd naar de resultaten die jullie weten te behalen!

Verbeteringen in release 2018.1

Uit onderzoek is gebleken dat bezoekers, met name op mobiel, de functie om onderwerpen te filteren op trefwoord, verwarden met de algemene zoekfunctie. Op mobiel worden de twee namelijk onder elkaar weergegeven.

Om dit op te lossen konden we twee dingen doen:

  • de functionaliteit voor het filteren van de onderwerpenlijst verwijderen
  • de functionaliteit herontwerpen

Op basis van de beschikbare data in Piwik over het gebruik van deze functionaliteit hebben we voor nu besloten tot een herontwerp. Uit de data bleek, dat er per maand zo’n 18.000 filteropdrachten op Rijksoverheid.nl worden uitgevoerd en dat de meeste zoekopdrachten uit een of twee trefwoord(en) bestaan. Bovendien leggen we vast welke trefwoord(en) wel en geen resultaat opleveren. Zoals aangegeven, is dit zeer waardevolle informatie voor de redactie om goede trefwoorden aan onderwerpen toe te kennen. Deze informatie is ook beschikbaar voor de algemene zoekfunctie. Maar daar is het, gezien de omvang van de data, veel complexer om direct actie op te ondernemen.

We hebben er dus voor gekozen om de functionaliteit duidelijker als filter aan de gebruiker aan te bieden. Zo is de kleurstelling aangepast, zodat deze meer onderdeel van de pagina is, hebben we het vergrootglasicoon vervangen door een trechter en de tekst “Vind een onderwerp over” vervangen door “Filter onderwerpen”. Over 2 maanden gaan we deze wijzigingen evalueren en willen we op basis van data opnieuw bekijken hoe we deze functionaliteit eventueel verder kunnen verbeteren.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.