Toegankelijkheidsverklaring: Een stappenplan voor je site of magazine op PRO

Weblogs

Deze pagina beschrijft hoe je een toegankelijkheidsverklaring maakt met een eigen volledig toegankelijkheidsonderzoek naar je PRO-site of -magazine. Je kunt nu ook gebruik maken van het centrale technische rapport voor PRO-sites en hoeft zelf alleen nog maar een redactioneel onderzoek uit te laten voeren.

Volgens het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid moeten alle overheidsinstanties op hun sites per 23 september 2020  de standaard EN 301 549 (WCAG 2.1 niveau A en AA) toepassen. Dat geldt uiteraard ook voor de magazines. Daarnaast moet je een toegankelijkheidsverklaring publiceren die aangeeft in hoeverre de site voldoet aan deze standaard. Hoe pak je dit aan voor jouw site op het platform rijksoverheid online?

 1. Laat een extern bureau een toegankelijkheidsonderzoek voor je site of magazine uitvoeren op basis van onderzoeksmethode WCAG-EM.
 2. Los redactionele afwijkingen die uit dit onderzoek komen zelf op en neem indien nodig maatregelen om deze in de toekomst te voorkomen.
 3. Verkeerde alternatieve teksten van het logo van je site of magazine of de afwezigheid van het label voor verplichte velden in formulieren zijn afwijkingen die support kan oplossen
 4. Bekijk de nog bestaande technische afwijkingen van PRO die we nog niet op hebben kunnen lossen en de afwijkingen die we sinds jouw toegankelijkheidsonderzoek al hebben opgelost.
 5. Maak een toegankelijkheidsverklaring op www.toegankelijkheidsverklaring.nl
  • Sites: Neem in de toegankelijkheidverklaring de nog bestaande technische afwijkingen van pro-sites uit punt 4 in op (indien voorkomend in jouw toegankelijkheidsonderzoek) samen met de redactionele afwijkingen die je nog niet op kunt lossen.
  • Magazines: Neem in de toegankelijkheidverklaring de technische afwijkingen op zoals genoemd in de toegankelijkheidsverklaring van het demomagazine (indien voorkomend in jouw toegankelijkheidsonderzoek) samen met de redactionele afwijkingen die je nog niet op kunt lossen.
  • Beide: Neem in het veld "Aanvullende informatie" op welke afwijkingen uit het onderzoek opgelost zijn en hoe. Voor de technische afwijkingen kun je daar het lijstje met opgeloste punten voor gebruiken. Bekijk als voorbeeld de aanvullende informatie in de toegankelijkheidsverklaring van de demosite.
 6. Verwijs vanaf je site of magazine naar je gemaakte toegankelijkheidsverklaring. Kijk bijvoorbeeld hoe we dat op rijksoverheid.nl  of het demomagazine hebben gedaan. Tip: Alle gepubliceerde verklaringen kun je vinden op www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register.

Mocht het niet lukken op korte termijn een toegankelijkheidsonderzoek uit te laten voeren dan kun je alsnog een toegankelijkheidsverklaring maken. Daarin kun je namelijk aangeven dat je nog geen toegankelijkheidsonderzoek hebt laten doen of dat je er één gepland hebt. Met het publiceren van een toegankelijkheidsverklaring, wat de nalevingsstatus ook is, voldoe je in elk geval aan een gedeelte van het besluit en toon je aan ermee bezig te zijn.

Bekijk dit bericht ook op Ons CommunicatieRijk voor vragen en opmerkingen.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.